Utvidet påmeldingsfrist til vestlandstur i 2020

Klubben har fått forlenget påmeldingsfristen til vestlandsturen som arrangeres rett etter Nordisk Lanciatreff i 2020. Påmeldingsfristen er fortsatt kort, men er nå 1. oktober 2019. Deltagerantallet kan også utvides ved behov. Detaljene er oppdatert i turomtalen.

Geirangerfjorden

Geirangerfjorden

Logg inn