Vestlandstur 7.-10. juni 2020 – Trip to Western Norway 7th-10th June 2020

Geirangerfjorden

Geirangerfjorden

(English language version available after the Norwegian text – click this link.)
NB! Påmeldingsfristen er forlenget til 1. oktober 2019!

For å tilfredsstille lancisti-ønsker om en utvidet og enda mer spektakulær norgestur, tilbys en utvidet tur til noen historiske vestlandshoteller. Denne turen er ikke en del av Nordisk Lanciatreff, og krever egen påmelding. Dette er svært populære reisemål, og påmeldingsfristen er derfor kort: senest 1. oktober 2019 (depositum 500 kr)!

Reiserute – totalt 975 km

 • Hunderfossen
 • Fossheim hotell, Lom
 • Union hotell, Øye
 • Walaker hotell, Luster
 • Oslo

Pris

Opphold per person (hotell og mat): 6750 NOK (dobbeltrom), 7700 NOK (enkeltrom)

Prisene inkluderer tre hotellovernattinger med frokost og middag

Depositum: 500 NOK per bil.

Depositumet betales ved påmelding. Deltageravgiften betales når arrangementet nærmer seg (detaljer kommer senere). Depositum og deltageravgift betales til:

Norsk Lanciaklubb
c/o Harald Bergsaker
Grefsen allé 26
0488 OSLO

Bankkonto nr: 9680 28 16119
IBAN: NO05 9680 28 16119
BIC: STFBNOKKXXX

Påmelding

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2019 – benytt skjemaet nederst på siden!

English language version

Historic trip to western Norway 7th – 10th June 2020

NB! The enrollment has been extended to 1st October!

In order to safisfy lancisti requests for an extended and even more spectacular trip, we are offering an additional tour of historic hotels in western Norway. This trip is not included in the Nordic Lancia Meeting, and requires separate enrollment. These are extremely popular venues, consequently with short registration deadline: 1st October 2019 (deposit required: 500 NOK)!

Travel route – 975 km in total

 • Hunderfossen
 • Fossheim hotell, Lom
 • The Geiranger fjord
 • Union hotell, Øye
 • Walaker hotell, Luster
 • Oslo

Pricing

Accommodation fee per person (hotel and food): 6750 NOK (double room), 7700 NOK (single room).

The price includes three nights’ stay in three historic hotels with breakfast and dinner.

Depositumet betales ved påmelding. Deltageravgiften betales når arrangementet nærmer seg (detaljer kommer senere).

Initial enrollment deposit: 500 NOK per car.

The deposit must be paid when enrolling. The event participation fee is payable closer to the event (details will be provided later). The fees should be paid to:

Norsk Lanciaklubb
c/o Harald Bergsaker
Grefsen allé 26
0488 OSLO

Bank account number: 9680 28 16119
IBAN: NO05 9680 28 16119
BIC: STFBNOKKXXX

Enrollment

Please register your participation no later than: 1st October 2019, using the form below.

Påmelding til vestlandstur etter Nordisk Lanciatreff 2020 / Extended Nordic Lancia Meeting 2020 enrollment

 • Vennligst oppgi bilmerke, modell, årsmodell og farve / Please provide make, model, model year and colour

Logg inn