Nordisk Lanciatreff 5.-7. juni 2020 på Lillehammer – Nordic Lancia Meeting 5th-7th June 2020 at Lillehammer

Hunderfossen hotell & resort

Hunderfossen hotell & resort

(English language version available after the Norwegian text – click this link.)

I 2020 arrangeres Nordisk Lanciatreff i Norge, og dette treffet vil bli gjennomført i Lillehammer-området. Lillehammer er naturligvis kjent som OL-byen fra 1994. Men distriktet har mange andre attraksjoner, fra Maihaugens histroriske bygninger til det nyåpnede Norsk kjøretøyhistorisk museum ved Hunderfossen.

Vi bor på Hunderfossen hotell & resort, like ved Norsk kjøretøyhistorisk museum og Hunderfossen eventyrpark.

Festmiddag og annet sosialt samvær er naturligvis en viktig del av arrangementet!

Pris

  • Estimert deltageravgift per person: 1600 NOK
  • Opphold per person (hotell og mat): 2030 NOK (dobbeltrom), 2865 NOK (enkeltrom)

Prisene inkluderer to hotellovernattinger med frokost og middag, festmiddag på lørdag, samt avslutningslunsj på søndag.

Hotelloppholdet bestilles og betales direkte til Hunderfossen hotell & resort, telefon +47 61 27 40 00

Deltageravgiften betales til:

Norsk Lanciaklubb
c/o Harald Bergsaker
Grefsen allé 26
0488 OSLO

Bankkonto nr: 9680 28 16119
IBAN: NO05 9680 28 16119
BIC: STFBNOKKXXX

Påmelding

Påmeldingsfrist: 2. mai 2020 – benytt skjemaet nederst på siden!

Historisk vestlandstur

NB! Påmeldingsfristen for vestlandsturen utløp 1. oktober 2019!

Etter Lillehammer-treffet arrangeres også en utvidet tur til noen historiske vestlandshoteller. Denne turen inngår ikke i Nordisk Lanciatreff, og krever egen påmelding innen 1. oktober 2019 – følg lenken ovenfor for flere detaljer!

English language version

Agenda and venue

The Nordic Lancia Meeting for 2020 takes place in Norway, specifically in the Lillehammer area. Lillehammer is probably most known as the venue for the 1994 Winter Olympic Games. However, the region has many other attractions, ranging from the historic buildings at Maihaugen to the newly opened National Vehicle Museum at Hunderfossen.

The event will be hosted at Hunderfossen hotell & resort, close by the Vehicle Museum and Hunderfossen Adventure Park.

As expected, a gala dinner and lots of social interaction are important elements in the event!

Pricing

  • Estimated participation fee, per person: 1600 NOK
  • Accommodation fee per person (hotel and food): 2030 NOK (double room), 2865 NOK (single room)

The price includes two nights’ stay in the hotel with breakfast and dinner, and a departing lunch on Sunday.

The hotel stay must be booked and paid directly to Hunderfossen hotell & resort, telephone +47 61 27 40 00

Participation fee should be paid to:

Norsk Lanciaklubb
c/o Harald Bergsaker
Grefsen allé 26
0488 OSLO

Bank account number: 9680 28 16119
IBAN: NO05 9680 28 16119
BIC: STFBNOKKXXX

Enrollment

Please register your participation no later than: 2nd May 2020, using the form below.

Extended trip to western Norway

NB! Enrollment for the extended trip expired 1st October 2019!

A voluntary extended tour of historic hotels in western Norway will also be arranged after the Lillehammer meeting. This trip is not included in the Nordic Lancia Meeting, and requires separate enrollment no later than 1st October 2019 – follow the link above for further details!

 

Påmelding til Nordisk Lanciatreff 2020 / Nordic Lancia Meeting 2020 enrollment

  • Vennligst oppgi bilmerke, modell, årsmodell og farve / Please provide make, model, model year and colour

Logg inn