Nordisk Lanciatreff 3.-5. september 2021 på Lillehammer – Nordic Lancia Meeting 3rd-5th September 2021 at Lillehammer

Maihaugen

Maihaugen

(English language version available after the Norwegian text – click this link.)

I 2021 fyller Norsk Lanciaklubb 30 år, og Nordisk Lanciatreff arrangeres i Norge. Dette treffet vil bli gjennomført i Lillehammer-området. Lillehammer er naturligvis kjent som OL-byen fra 1994. Men distriktet har mange andre attraksjoner, fra Maihaugens histroriske bygninger til det nyåpnede Norsk kjøretøyhistorisk museum ved Hunderfossen.

Vi bor på Hunderfossen hotell & resort, like ved Norsk kjøretøyhistorisk museum og Hunderfossen eventyrpark.

Festmiddag og annet sosialt samvær er naturligvis en viktig del av arrangementet!

OL-anlegg 1994

OL-anlegg 1994

Covid-19 – ingen innreiserestriksjoner for fullvaksinerte

I august har Norge fortsatt strenge innreiserestriksjoner til landet, med pålagt karantene ved ankomst fra mange land og nordiske regioner. Ved reise fra «grønne» land eller nordiske regioner bortfaller karantenekravet, men man må likevel registrere innreisen.

Men det viktigste unntaket fra alle restriksjoner, er at fullvaksinerte personer med gyldig vaksinesertifikat (EU-godkjent sertifikat med QR-kode) kan reise fritt inn i landet. Fullvaksinerte behøver heller ikke registrere innreisen på forhånd, men må vise vaksinesertifikat ved grensekryssingen. Vær oppmerksom på at det tidvis har vært lang kø ved de viktigste grensestasjonene (opptil 2 timer ved Svinesund tidlig i august). Forhåpentligvis blir dette bedre når treffet nærmer seg!

Programdetaljer

Fredag 3. september

 • 14:00 – 18:00 Ankomst, registrering og tid til hyggelig dekksparking
 • 18:30 Aperitif
 • 19:00 Middag
 • 20:30 Sosialt samvær og gjennomgang av programmet, inkludert:
  • Lanciaminner, kåseri ved motorjournalist Ivar Engerud
  • 30 år med Norsk Lanciaklubb, historisk mimring ved Jens Ole Ekelund

Lørdag 4. september

 • 08:00 – 09:00 Frokost
 • 09:30 Avgang til museumsbesøk
 • 10:00 Besøk på Norsk veimuseum/Norsk kjøretøyhistorisk museum
 • 11:30 Bussavgang til sightseeing på Lillehammer
 • 15:00 Bussavgang fra Lillehammer etter sightseeing
 • 15:30 – 16:30 Årsmøte (for klubbmedlemmer)
 • 18:15 Avgang til festaften (ca. 450 m til Trollsalen)
 • 18:30 Aperitif
 • 19:00 Festaften (pent antrekk)

Søndag 5. september

 • 08:00 – 09:30 Frokost
 • 10:00 Avreise til besøk hos en lokal Lanciaentusiast
 • 11:30 Avreise til Pellestova
 • 13:00 Lunsj på Pellestova
 • 14:00 Treffavslutning og avreise

Pris

 • Deltageravgift per person: 1600 NOK
 • Opphold per person (hotell og mat): 2030 NOK (dobbeltrom), 2865 NOK (enkeltrom)

Prisene inkluderer to hotellovernattinger med frokost og middag, festmiddag på lørdag, samt avslutningslunsj på søndag.

Hotelloppholdet bestilles og betales direkte til Hunderfossen hotell & resort, telefon +47 61 27 40 00, epost hotell@hunderfossen.no

Deltagerne får tilsendt epost-faktura fra klubben for betaling av deltageravgiften.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. juli 2021 – benytt skjemaet nederst på siden!

Historisk vestlandstur 5. – 8. september 2021

Etter Lillehammer-treffet arrangeres også en utvidet tur til noen historiske vestlandshoteller. Denne turen inngår ikke i Nordisk Lanciatreff, og krever egen påmelding. Detaljer finnes i lenken ovenfor.

English language version

Agenda and venue

Maihaugen

Maihaugen

In 2021 the Norwegian Lancia club celebrates its 30 year anniversary, and the Nordic Lancia Meeting will be held in Norway. The Nordic event takes place in the Lillehammer area. Lillehammer is probably most known as the venue for the 1994 Winter Olympic Games. However, the region has many other attractions, ranging from the historic buildings at Maihaugen to the National Vehicle Museum at Hunderfossen.

The event will be hosted at Hunderfossen hotell & resort, close by the Vehicle Museum and Hunderfossen Adventure Park.

As expected, a gala dinner and lots of social interaction are important elements in the event!

Olympic venue 1994

Olympic venue 1994

Covid-19 – no entry restrictions for fully vaccinated travellers

Norway still retains strict travel restictions in August, requiring quarantine upon entry from many countries and Nordic regions. However, the quarantine requirement is lifted when travelling from «green» countries or regions, but travellers must register their entry before arrival.

However, fully vaccinated travellers, with a valid EU vaccine certificate (with QR code), may enter the country without restrictions. Fully vaccinated travellers are also not required to register before entry, but must display an EU approved vaccine certificate at the border crossing. Unfortunately, there have been examples of long queues at major border crossings (2 hours at Svinesund in early August). Hopefully, this will improve closer to our gathering!

Agenda details

Friday 3rd September

 • 14:00 – 18:00 Arrival, registration and friendly «tyre kicking»
 • 18:30 Aperitif
 • 19:00 Dinner
 • 20:30 Socializing and agenda presentation, including:
  • Lancia memories, talk by automotive journalist Ivar Engerud
  • 30 years of Norsk Lanciaklubb, Jens Ole Ekelund walks us down memory lane

Saturday 4th September

 • 08:00 – 09:00 Breakfast
 • 09:30 Departure for museum visit
 • 10:00 Visit to the Norwegian Public Road Museum/Norwegian Vehicle Museum
 • 11:30 Coach departure for Lillehammer sightseeing
 • 15:00 Coach departure after Lillehammer sightseeing
 • 15:30 – 16:30 General assemby meeting (for Norsk Lanciaklubb members)
 • 18:15 Departure for gala dinner (ca. 450 m to Trollsalen)
 • 18:30 Aperitif
 • 19:00 Gala evening dinner (dress code: smart casual)

Sunday 5th September

 • 08:00 – 09:30 Breakfast
 • 10:00 Departure for visit to a local Lancia enthusiast
 • 11:30 Departure for Pellestova
 • 13:00 Lunch at Pellestova
 • 14:00 End of this year’s Nordic Lancia Meeting, departure

Pricing

 • Participation fee, per person: 1600 NOK
 • Accommodation fee per person (hotel and food): 2030 NOK (double room), 2865 NOK (single room)

The price includes two nights’ stay in the hotel with breakfast and dinner, and a departing lunch on Sunday.

The hotel stay must be booked and paid directly to Hunderfossen hotell & resort, telephone +47 61 27 40 00, email hotell@hunderfossen.no

Before the event, the participants will receive an email invoice for the participation fee.

Enrollment

Please register your participation no later than: 10th July 2021, using the form below.

Extended trip to western Norway 5th – 8th September 2021

We also offer a voluntary extended tour of historic hotels in western Norway after the Lillehammer meeting. This trip is not included in the Nordic Lancia Meeting, and requires separate enrollment. Further details are available via the link above.

Påmelding til Nordisk Lanciatreff september 2021 / Nordic Lancia Meeting September 2021 enrollment

 • Vennligst oppgi bilmerke, modell, årsmodell og farve / Please provide make, model, model year and colour

Logg inn