Månedstreff i august 2022

Den siste onsdagen i august hadde godt fremmøte av både lancisti og albion-medlemmer på Høvikodden i Bærum.

Bildet viser de fremmøtte fra Lanciaklubben, gruppert rundt Tore Uglehus’ nyimporterte Delta 1.3 fra Finland.

Månedstreff i august 2022 på Høvikodden, klubbmedlemmer rundt nyimportert Lancia Delta 1.3, fra venstre: Ulf Henriksen, Dag Auerdahl, Daryl Deacon, Erik Hansen, Hans-Jørgen Svartvasmo, Jens Holwech, Tore Uglehus (bileieren), Harald Bergsaker og Kai Nilsen.

Logg inn