Årsmøteinnkalling og Renaultekspedisjon 8. mars 2023

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte onsdag 8. mars kl 19. Vi møtes hos Autovia på Rud i Bærum, Rudssletta 52 (samme bygg som Biltema).

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Kontingentsats for 2024
  7. Valg til styre, revisor og valgkomité
  8. Eventuelt

Renault-ekspedisjon

I tillegg til den formelle dagsordenen, forteller Trond Hagen og Svend Dahle mer om Renaultklubbens store ekspedisjoner med R4. Denne gangen er Sydamerika (Patagonia) i fokus.

Det blir matservering til selvkost: ca. 150 kr per person.

Trond Hagen i Renault 4, foto: Odd Erik Skavold Lystad, bilnorge.no

Trond Hagen i Renault 4, foto: Odd Erik Skavold Lystad, bilnorge.no

Logg inn