Årsmøteinnkalling 4. september 2021

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte lørdag 4. september kl. 15:30 – 16:30 på Hunderfossen hotell. Årsmøtet gjennomføres under årets Nordisk Lanciatreff.

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Regnskap
  5. Årsberetning
  6. Kontingentsats
  7. Valg til styre, revisor og valgkomité
  8. Eventuelt

Logg inn