Årsmøteinnkalling 4. mars 2020

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte onsdag 4. mars kl 19. Vi møtes i Autovias nye lokaler på Rud, i Rudssletta 52 (samme bygg som Biltema).

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Regnskap
  5. Årsberetning
  6. Kontingentsats
  7. Valg til styre og valgkomité
  8. Årets lancisti
  9. Eventuelt

Vi får også en oppdatering fra Svend Dahle om Autovias og FCAs virksomhet.

Det blir pizzaservering til selvkost: 80 kr per person.

Logg inn