Årsmøteinnkalling 2. mars 2022

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte onsdag 2. mars kl 19. Vi møtes i KNAs lokaler i det nyoppussede Tyrigrava-anlegget, med adresse Gamle Mossevei 55, 1420 SVARTSKOG.

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Kontingentsats for 2023
  7. Valg til styre, revisor og valgkomité
  8. Eventuelt

I tillegg til den formelle dagsordenen, vil KNA fortelle nærmere om sin virksomhet, inkludert status og planer for Tyrigrava.

Det blir matservering til selvkost: ca. 100 kr per person.

Tyrigrava

Tyrigrava

Logg inn