Årsmøte hos Autovia 22. februar 2017

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte onsdag 22. februar kl 19. NB! Feil møtested er oppgitt i medlemsbladet!

Få med deg siste nytt om Fiat-konsernets virksomhet i Norge. Svend Dahle i Autovia er tett på det som foregår, og forteller om status og planer. Vi tar også et tilbakeblikk til en tid da Lancia og Fiat solgte som best i Norge: Espen Finstad forteller om oppveksten i en Lanciafamilie, med Lasse Finstad ved importørroret. Nyt også synet av nye og brukte italienere i Autovias bilhall!

Dagsorden:
1.  Valg av møteleder

2.  Godkjenning av innkalling

3.  Godkjenning av dagsorden

4.  Regnskap

5.  Årsberetning

6.  Kontingentsats

7.  Valg til styre og valgkomité

8.  Årets lancisti

9.  Eventuelt

 

Logg inn