Årsmøte 8. mars, Fornebu

Årsmøte i Norsk Lanciaklubb finner sted 8. mars kl. 19 hos Kultur på hjul i Gamle Fornebu kultursenter, Forneburingen 7-21, 1360 FORNEBU (se kart fra Gule sider).

Se de ferskeste tilskuddene i bilmuseet, og få med deg planene for klubbens jubileumsår! Klubben fyller nemlig 25 år i 2016, og den viktigste klubbbegivenheten blir Nordisk Lanciatreff i Oslo – en flott anledning til å møte lancisti fra hele Europa 10.-12. juni!

Møt opp til en trivelig samling og en matbit sammen med likesinnede! Det blir enkel servering – ta gjerne med kontanter til maten.

Dagsorden:
1.   Valg av møteleder
2.   Godkjenning av innkalling
3.   Godkjenning av dagsorden
4.   Regnskap
5.   Årsberetning
6.   Nordisk Lanciatreff 2016
7.   Valg til styre og valgkomité
8.   Eventuelt

kulturpaahjul_utstilling_20160303

Logg inn