Årsmøte 28. februar 2018 hos Autovia i Sandvika

Norsk Lanciaklubb inviterer til årsmøte onsdag 28. februar kl 19.

Få med deg siste nytt om Fiat-konsernets virksomhet i Norge. Svend Dahle gir oss en oppdatering om Autovia og samarbeidet med FCA i Norge. Nye og brukte italienere kan naturligvis også sees i Autovias bilhall!

Det blir pizzaservering for deltagere som bidrar til kronerullingen…

Dagsorden:
1.  Valg av møteleder

2.  Godkjenning av innkalling

3.  Godkjenning av dagsorden

4.  Regnskap

5.  Årsberetning

6.  Kontingentsats

7.  Valg til styre og valgkomité

8.  Årets lancisti

9.  Eventuelt

 

Logg inn